Obwieszczenie w sprawie pojemników wykorzystywanych do zbierania odpadów komunalnych

    W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, został nałożony obowiązek zbierania poszczególnych frakcji odpadów w pojemnikach o odpowiednim kolorze i opisie – np. szkło należy zbierać w zielonym pojemniku z napisem szkło.

    Dotychczas funkcjonowała nieformalna umowa, dająca prawo mieszkańcom do pozbywania się większej ilości odpadów w pojemnikach które na tą frakcje nie były przeznaczone, np. większą ilość bioodpadów zbierano i oddawano w pojemniku na szkło. Warunek był taki aby na pokrywie takiego pojemnika przykleić kartkę z informacją jaka frakcja odpadu znajduje się w pojemniku.

    Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia takie postępowanie nie może już mieć miejsca. Dlatego mieszkańcy którzy wytwarzają więcej odpadów niż są wstanie pomieścić w pojemnikach są proszeni o zgłaszanie takiej sytuacji. Takim osobą będą dostarczane dodatkowe pojemniki. Dostawienie nowych pojemników nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Pliki do pobrania