Kompostowanie przydomowe

Kompostowanie przydomowe

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku, odpady ulegające biodegradacji powinny być zagospodarowywane  w miarę możliwości, w przydomowych kompostowniach.

 

Właściciel nieruchomości który zdecyduje się na zagospodarowywanie bioodpadów we własnym zakresie oraz po złożeniu stosownego oświadczenia na deklaracji będzie ponosił niższą opłatę za gospodarowanie odpadami o 20%

 

 

 Co możemy kompostować:

 

resztki roślinne,
chwasty,
odpady kuchenne,
popiół drzewny (wprowadza potas),
torf,
skorupki jaj,
papier (niezadrukowany),
fusy,
darń, osady denne z sadzawki,
liście i skoszona trawa,
kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.
 

Czego nie możemy kompostować?

roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,
związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),
materiału niedostatecznie rozdrobnionego, 
materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,
mięso i ryby
 

Dlaczego warto kompostować?

Wytworzony w procesie kompostowania humus wykazuje się (w zależności od kompostowanych materiałów) znaczącą zawartością azotu, potasu, fosforu i wapnia. Jest to doskonały nawóz dla roślin, a jego zawartość w glebie najlepiej świadczy o żyzności gleby. Dojrzały kompost można stosować bez żadnych obaw i ograniczeń ilościowych do nawożenia gleby. Zwiększa on urodzajność plonów, pozwala na rekultywację gleby ubogiej w składniki odżywcze i mineralne lub zanieczyszczonej. Kompostowanie to prosty, tani i szybki sposób na uzyskanie własnego nawozu i jednocześnie pozbycie się zbędnych odpadów.

 

Sam proces jest znany ludzkości od wieków i sięga początków rolnictwa. Istota kompostowania wywodzi się od naturalnej zasady zamkniętego obiegu materii w środowisku naturalnym. Kompostowanie wiąże się także ściśle z rocznym cyklem życia przyrody - porami roku. W naturze nic nie ginie - mówi porzekadło, i tak rzeczywiście jest. Biomateriał wytworzony przez florę i faunę powraca do naturalnego obiegu jako cenny nawóz. Proces ten jest analogiczny do tego, jaki zachodzi w glebie, z tą tylko różnicą, że kompostownik przetwarza materiał wyjściowy lepiej, szybciej i na większą skalę.

 

Jak zbudować kompostownik?

 

Przede wszystkim żeby efektywnie wykorzystywać kompost, najlepiej wyposażyć nieruchomość w dwa kompostowniki, podczas gdy pierwszy jest zapełniany, w drugim zachodzą procesy kompostowania. Po zapełnieniu pierwszego kompostownika, można wykorzystać dojrzały kompost z drugiego, a wolną przestrzeń na nowo zapełniać bioodpadami.

 

Można kupić gotowy kompostownik np. w sklepie ogrodniczym, a można go też wykonać samemu w bardzo prosty sposób. Kompostownik budujemy zbijając ze sobą deski na kształt kwadratowej skrzyni np. 2x2m. Żeby zapewnić dopływ powietrza do kompostownika, skrzynia powinna mieć przerwy między deskami.