Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Gorzów Śląski

Pliki do pobrania