Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

                                                                       

Dofinansowanie dotycząca zadań w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Nazwa zadania: 

"Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim"

Umowa nr:

06618/18/FPK/NCK

Wartość całkowita zadania:

494 306,00 zł

Dofinansowanie:

222 000,00 zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Opis zadania:

Zadanie będzie dotyczyło prac budowlanych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia. Prace budowlane jakie zostaną wykonane to:

  1. Modernizacja sali i garderoby
  2. Rewitalizacja elewacji frontowej budynku
  3. Rewitalizacja pracowni plastycznej
  4. Naprawa schodów drewnianych wewnętrznych (do biblioteki)

Zakup sprzętu i wyposażenia:

  1. Zestaw multimedialny (Ekran rozwijany z napędem elektrycznym, Projektor LED, Aparat fotograficzny z akcesoriami)
  2. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem graficznym
  3. Głośniki naścienne
  4. Zakup mebli i wyposażenia

Termin wykonania zadania do dnia 31.12.2018 roku