MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA - 2021 ROK

                              

 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 to wsparcie finansowe w formie dotacji dla sołectw z województwa opolskiego. Każde sołectwo, które przystąpi do "Inicjatywy" otrzyma maksymalnie 5.000,00 zł jednorazowo.

Zadania do wykonania  w poszczególnych sołectwach naszej Gminy w 2021 roku:

 

  1. Goła - Dach wiaty, wymiana plus orynnowanie;
  2. Jamy - Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej
  3. Jastrzygowice - Remont kuchni świetlicy wiejskiej
  4. Nowa Wieś - Zestawy metalowe na plac zabaw
  5. Uszyce - Wykonanie nawierzchni przed garażem OSP - etap II

 

Sierpień 2021 rok:

  1. Dokonano odbioru urządzeń na placu zabaw w Nowej Wsi przez Pana Burmistrza Rafała Kotarskiego oraz Panią Sołtys Elżbietę Słabik.

     2. Odbiór dotyczący naprawy dachu (pokrycie z blachy trapezowej) i wykonania orynnowania na wiacie biesiadnej w Gołej. Na zdjęciu Pan Burmistrz Rafał Kotarski oraz Pani Sołtys Wioletta Brunsz

   

      3. Zadanie dotyczące wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Jamach w sprzęt AGD tj. szafę chłodniczą i kuchenkę elektryczną:

 

 

      4. Zadanie dotyczyło utwardzenia kostką betonową nawierzchni przed budynkiem remizy w Uszycach: