Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie w 2021 r. do funkcjonowania 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) w Publicznym Żłobku „Iskierka” w Gorzowie Śląskim.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 16 listopada 2021 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Mieczysława Wojtaszka - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, a Burmistrzem Gorzowa Śląskiego Rafałem Kotarskim.