Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

1. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gorzów Śląski – Pawłowice wraz z sieciową pompownią wody.