PROGRAM "MALUCH +" 2021

 

Dofinansowanie w  ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021 - (moduł 2).

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie w 2021 r. do funkcjonowania 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) w Publicznym Żłobku „Iskierka” w Gorzowie Śląskim.