RZĄDOWY FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim

 

W dniu 2 lutego 2022 roku Gmina Gorzów Śląski podpisała umowę na wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim”. Wykonawcą inwestycji jest firma REMOST Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Oleśnie.

W związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 2022-01-28 roku Promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycja dofinansowana jest wysokości 94,85%.

 Opis inwestycji:

Budowa drogi w oparciu o decyzję ZRID do terenów przemysłowych oraz zabudowy prywatnej (dotyczy części ulicy Byczyńskiej i Młyńskiej). Włączenie do drogi krajowej nr 45 w formie skrzyżowania zwykłego trzywlotowego. Dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Kategoria drogi – wewnętrzna, klasa techniczna – D, kategoria ruchu KR2 i KR3, jednojezdniowa o dwóch pasach. Zakres: droga z betonu asfaltowego o długości 281,86 m i szerokości od 3,5 - 7 m, kanalizacja deszczowa, chodnik, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy, oznakowanie.

Planowany termin realizacji inwestycji: maj 2022 r.