Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- 2022 rok

        

 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 to wsparcie finansowe w formie dotacji dla sołectw z województwa opolskiego. Każde sołectwo, które przystąpi do "Inicjatywy" otrzyma maksymalnie 5.000,00 zł jednorazowo.

Zadania do wykonania  w poszczególnych sołectwach naszej Gminy w 2022 roku:

  1. Sołectwo Budzów pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej ” 
  2. Sołectwo Dębina pod nazwą: „Zakup traktorka do koszenia trawy”
  3. Sołectwo Kobyla Góra pod nazwą: „Rozbudowa remizy OSP” 
  4. Sołectwo Pakoszów pod nazwą: „Rozbudowa remizy OSP” 
  5. Sołectwo Skrońsko pod nazwą: „Zakup szafy chłodniczej” 

 

Maj 2022 rok:

1. Zakupiono Traktor ogrodowy Husqvarna TC138L

2. Zakupiono szafę chłodniczą 1200 L

 

Październik 2022 rok

3. Remont świetlicy wiejskiej w Budzowie