RZĄDOWY FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH -Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach

Informujemy o przyznanej dotacji z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach

Przewidywana wartość Inwestycji: 4.337.702,17 zł
Wysokość dofinansowania: 4.121.002,00 zł

Opis inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do poszczególnych nieruchomości. Przebudowa dotyczy sieci wodociągowej, która została wykonana w latach 70-80 XX wieku, głównie z rur azbestocementowych, żeliwnych i stalowych. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 5592,9 m. Realizowana będzie metodami bezwykopowymi (przewiertami sterowanymi oraz przeciskami). Jedynie w miejscach lokalizacji komór startowych i odbiorczych, a także w węzłach połączeniowych i hydrantowych planuje się realizację wykopów.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec roku 2023.