Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- 2023 rok

        

 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2023 – 2025 to wsparcie finansowe w formie dotacji dla sołectw z województwa opolskiego. Każde sołectwo, które przystąpi do "Inicjatywy" otrzyma maksymalnie 6.500,00 zł jednorazowo.

Zadania do wykonania  w poszczególnych sołectwach naszej Gminy w 2023 roku:

  1. Sołectwo Kozłowice pod nazwą: „Remont łazienki w Sali OSP w Kozłowicach” 
  2. Sołectwo Skrońsko pod nazwą: „Wiata biesiadna”
  3. Sołectwo Kobyla Góra pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw” 
  4. Sołectwo Goła pod nazwą: „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” 
  5. Sołectwo Zdziechowice pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw” 

Zadania zrealizowane:

1. Goła

 

2. Kozłowice

 

3. Skrońsko