Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi budynku miejsko - gminnego ośrodka kultury w Gorzowie Śląskim