Zakończenie inwestycji drogowej w miejscowości Jastrzygowice!

 
 
 
W dniu 31.10.2022 r. zakończono inwestycję drogową w miejscowości Jastrzygowice!
 
Inwestycja pn. "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice – etap I” została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 735.744,00 zł brutto natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 1.177.772,67 zł brutto.
 
Wykonawcą zadania była firma REMOST Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Oleśnie.
 
Parametry wykonanych robót:
- długość przebudowanego odcinka 1-2 drogi gminnej: 112,87 m
- długość przebudowanego odcinka 3-4 drogi gminnej: 995,85 m
- długość przebudowanego odcinka 5-6 drogi gminnej: 48,40 m
- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej – droga gminna: 4.102,53m2
- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej – zjazd publiczny z drogi powiatowej: 67,20 m2
- powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego granitowego – droga gminna: 1.597,74 m2
- powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego granitowego – zjazd publiczny: 11,70 m2
- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z bitumicznej: 153,33 m2
- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego: 53,22 m2
- przepust rurowy żelbetowy DN800 pod zjazdem publicznym – 10,00 m
- przepust rurowy żelbetowy DN400 pod drogą gminną (odcinek 3-4) – 12,00 m
- przepusty rurowe PP DN400 pod zjazdami na działki – 10,00 m + 7,00 m + 6,00 m = 23,00 m
- ściek z prefabrykatów betonowych 60x50x15 – 250,35 mb