Uroczyste otwarcie sali wiejskiej w Jamach.

W dniu 13 grudnia 2022 r. Sołtys Sołectwa Jamy Erwin Gallus wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał uroczystego otwarcia sali wiejskiej w Jamach.
 
Inwestycja pn. „Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach” została dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
W wyniku realizacji operacji przebudowano sale wiejską oraz zamontowano ekologiczne źródło ogrzewania tj. pompę ciepła powietrze – powietrze wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy 9,5 kW. Dodatkowo sale wyposażono w nowe stoły, krzesła oraz zestaw do filtrowania wody z baterią kuchenną.