Uprzejmie informujemy, że Odbiorcy końcowi energii elektrycznej będący mikro albo małymi przedsiębiorcami, obowiązani są do złożenia w terminie do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego Oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Złożone oświadczenie będzie podstawą uprawniającą do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Tak wynika z obowiązującej od 29 czerwca 2019 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210), która reguluje sposób ustalania ceny i stawki opłat za energię elektryczną odbiorcom końcowym w 2019 r.

W załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do w/w ustawy.

p.s. po szczegóły i z pytaniami prosimy zwracać się bezpośrednio do Zakładu Energetycznego.