INSYGNIA MIASTA

Gorzów Śląski otrzymał herb w okresie średniowiecza. Nie było więc potrzeby projektowania nowego herbu. Został jedynie zmodyfikowany rysunek godła, który zaakceptowała Komisja Heraldyczna w Warszawie. Natomiast wcześniej nasza Gmina nie posiadała flagi i banneru. Dnia 13 czerwca 2008 roku Rada Miejska przyjęła symbole samorządowe: herb, flagę, banner i pieczęcie z wizerunkiem herbu. 
Herb Gorzowa Śląskiego: w srebrnym (białym) polu tarczy późnogotyckiej jeleń czerwony zwrócony w prawo w skoku nad zielonym wzgórzem. Geneza herbu Gorzowa Śląskiego, podobnie jak jego symbolika
, przedstawia się niezbyt jasno. Skaczącego jelenia uważa się za symbol fauny leśnej, co wskazuje na duże kompleksy leśne, zalegające w średniowieczu najbliższą okolicę. Nie wykluczone jednak, iż godło tego herbu nawiązuje do herbu szlacheckiego Brochowicz. Trudno określić, jak dawno godło w tej formie funkcjonuje, znamy je bowiem z wyobrażeń siedemnastowiecznych. Niewątpliwie miasto posiadało swój herb co najmniej od XIV wieku, nie wiadomo jednak czy jego wyobrażenie pokrywało się z używaną w czasach nowożytnych formą herbu miejskiego. Najstarsza zachowana pieczęć sprawiona została w 1662 roku, taka data figurowała bowiem na tłoku pieczętnym. Podobne wyobrażenie zawierał odcisk pieczęci z roku 1724.