W dniu 06.02.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu Burmistrz Gorzowa Śląskiego Artur Tomala podpisał umowę o przyznanie pomocy z Województwem Opolskim.

Umowa dotyczy zadania pn. "Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014 - 2020 z Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna"

Całkowite koszty projektu: 258.666,37 zł
Wartość dofinansowania: 164.589,00 zł

Zakres inwestycji:
1. Remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi w budynku M-GOK od strony podwórza.
2. Montaż dźwigu zewnętrznego (windy) osobowego dla osób niepełnosprawnych.