Sposób składania dokumentów, wniosków do załatwienia spraw związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

 

  1. Załatwienie sprawy odbywać się będzie za pomocą:

(link do pomocy epuap: https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap )

  • Poczta tradycyjna (adres: 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15)

 

  1. Wyjątek stanowi: sporządzenie aktu zgonu oraz złożenie wniosku o dowód osobisty na miesiąc przed upływem terminu jego ważności.
  2. Wszelkie sprawy należy uzgadniać z pracownikami merytorycznymi za pośrednictwem telefonów zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej oraz wywieszonych przed budynkiem Urzędu.
  3. Dokumenty niewymagające potwierdzenia urzędowego można przekazywać za pomocą skrzynki zawieszonej przed Urzędem.