Drodzy Mieszkańcy Gminy Gorzów Śląski

Dobiegł końca zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem diagnozy obszaru partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej. W opublikowanym raporcie (w załączniku) przedstawiono powiązania funkcjonalne pomiędzy partnerskimi samorządami - gminami Gorzów Śląski, Olesno, Radłów, Zębowice i powiatem oleskim. Opisano także sytuację społeczno-gospodarczą tego obszaru, potencjały i bariery rozwojowe, a także szczególne wyzwania, przed którymi stoją obecnie partnerzy.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii i uwag do przedstawionego raportu. W tym celu można skorzystać z załączonego formularza przesyłając go na adres: ms.bdp@gorzowslaski.pl lub ks.bdp@gorzowslaski.pl 

Na Państwa opinie i uwagi będziemy oczekiwać do 25 kwietnia br. włącznie. Po ich analizie opracowana zostanie finalna wersja raportu i rozpoczną się prace nad strategią rozwoju.

Szczegóły raportu w załączeniu.