WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ O NUMERZE DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 1510 O POWIERZCHNI 3,1059 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM GORZÓW ŚLĄSKI, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W OLEŚNIE, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH, PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR OP1L/00033910/4 PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POPRZEZ WNIESIENIE JAKO WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPÓŁKI Z O.O.