Gmina Gorzów Śląski otrzymała maseczki jednorazowe dla mieszkańców – po 4 sztuki na osobę w ramach dystrybucji masek dla wszystkich obywateli kraju. Od dzisiaj rusza ich dystrybucja za pośrednictwem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i sołectw.

 Wykaz punktów odbioru:

 Dla mieszkańców miasta Gorzów Śląski:

-OSP w Gorzowie Śląskim w dniach:

         28.04.2021 w godzinach 19.00-20.00

         29.04.2021 w godzinach 18.00-19.00

         30.04.2021 w godzinach 18.00-19.00

-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim (w godzinach pracy).

-Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim (w punkcie składania deklaracji za odpady komunalne w godzinach pracy urzędu).

Mieszkańcom pozostałych miejscowości na terenie gminy Gorzów Śląski maseczki zostaną dostarczone do domostw.

Prosimy, aby po maseczki dla wszystkich domowników zgłaszali się pełnoletni reprezentanci rodzin. Dla każdego zameldowanego obywatela gminy Gorzów Śląski będą wydawane 4 (cztery) jednorazowe maseczki.

 

Dziękujemy wszystkim instytucjom za pomoc i udostępnienie swoich lokali.