Z dniem 10 maja 2021 roku Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Mariusza Nieckarza do pełnienia funkcji Burmistrza Gorzowa Śląskiego. Funkcję tę Pan Nieckarz będzie pełnił do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.