Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii