Artur Tomala- Burmistrz Gorzowa Śląskiego podczas składania podpisu na umowie o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach poddziałania 7.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pt. "PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W BUDYNKU OSP JAMY. Na realizację tego przedsięwzięcia w ramach PROW otrzymaliśmy pomoc w wysokości 500 000 złotych.