Zapraszamy producentów, rolników, przedsiębiorców rolnych przetwórców regionalnej i ekologicznej żywności, twórców rękodzieła ludowego, hodowców, usługodawców usług roniczych, sprzedawców maszyn i urządzeń rolniczych. 

Obok rolników i producentów rolnych mogą się także zarejestrować właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród ekologicznych, aby bezpłatnie promować swoją ofertę turystyczną i edukacyjnę   

https://www.opolskiebazarek.pl/