Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje o koniczności stosowania się do zaleceń epidemicznych.