07.10.2020 rok, Gorzów Śląski
W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pomiędzy Gminą Gorzów Śląski, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego została podpisana umowa na dofinansowanie z środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzów Śląski w m. Gorzów Śląski, Zdziechowice, Pawłowice i Jastrzygowice.