07.10.2020 rok, Gorzów Śląski
Burmistrz Artur Tomala i Dyrektor Miejsko Grminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim Katarzyną Midurą wraz z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Antonim Konopką oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego WO, a tekże z Kierownikiem Biura LGD Górna Prosna Agnieszką Bachowską dokonali odbioru windy do Biblioteki Miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Budowa windy to jeden z przykładów pokonywania barier architektonicznych dla ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Operator Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”