Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: _Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej [1]_ (lider), _Fundacja Edukacja dla Demokracji [2]_ i _Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [3]_. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro._

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem miasta stołecznego Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:
1.Ochrona praw człowieka
2.Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3.Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4.Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele
- Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje:
https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny