w sprawie:  oddania w użyczenie  w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych  do oddania w użyczenie.