Z ogromnym żalem informujemy, że po krótkiej chorobie odszedł Artur Tomala- wieloletni Burmistrz Gorzowa Śląskiego. Miał 51 lat.

Artur Tomala urodził się 19 sierpnia 1969 roku w Oleśnie.
Edukację na szczeblu podstawowym rozpoczął w Pawłowicach, a zakończył w Gorzowie Śląskim. Po jej ukończeniu uczęszczał do Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Gzowskiego w Opolu, które ukończył w 1989 roku. W latach 1989- 1994 studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu na Wydziale Budownictwa otrzymując w 1994 roku dyplom magistra inżyniera budownictwa w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Zespole Usług Projektowych „Jan Jonek” w Oleśnie. Od maja do listopada 1995 roku odbył przeszkolenie wojskowe, po którym wrócił do wykonywania zawodu w Zespole Usług Projektowych „Jan Jonek” w Oleśnie. Tam pracował do 1997 roku.
Od 2 stycznia 1997 roku do 17 lutego1999 roku zatrudniony był na stanowisku podinspektora ds. komunalnych i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim. W okresie od 18 lutego 1999 roku do 11 listopada 2002 roku pełnił funkcję Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim. Natomiast od 12 listopada 2002 roku po pierwszych bezpośrednich wyborach na burmistrza nieprzerwanie piastował urząd Burmistrza Gorzowa Śląskiego. Burmistrzem był niemal 20 lat.
 
Dziś Gorzów płacze…
 
Straciliśmy przede wszystkim dobrego, skromnego człowieka, oddanego miastu i jego mieszkańcom. Jak sam mawiał: "Burmistrz to nie funkcja- to służba dla mieszkańców, i mam to szczęście, że większość mojego życia mogę im pomagać". Ponieważ kochał Gorzów poświęcił się mu w całości.
Zasług Artura Tomali dla społeczności nie sposób opisać. Jego konikiem była działka inwestycyjna. Każde zrealizowane przedsięwzięcie w Gminie dodawało mu apetytu na kolejne- dzięki temu nasze miasto i wsie piękniały.
Był Prezesem Oddziału Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, któremu działalność przeciwpożarowa była bliska. Wspierał również kluby sportowe i organizacje pozarządowe działające na terenie naszej Gminy. Był członkiem Rady LGD Górna Prosna, a od 2018 roku jej przewodniczącym.
Miał też swoje hobby- sklejał modele militarne, a wielką jego pasją była fotografia. Chętnie dzielił się opowiadaniami o historii naszego miasta, sam zdobywał nowe informacje. Wspaniały i łagodny szef cierpliwością i spokojem ujmował nas wszystkich, uczył nas jak być dla innych, pomagać im i służyć. Zawsze z szacunkiem traktował każdego z kim mógł pracować i każdego z kim rozmawiał.
Odczuwamy ogromny żal i smutek, że tak znakomita praca została tak nagle przerwana.

 

Panie Burmistrzu, dziękujemy za wszystko.

Do zobaczenia kiedyś…