Informujemy, że w dniu 08.09.2017 r., na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta w Gorzowie Śląskim, wpłynęła petycja 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, w/w petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.