W dniach 24.09-26.09.2016 roku odbyło się spotkanie pn 25x25 spotkanie mieszkańców Gmin Gorzów Śląski i Landsberg poświęcone 25 leciu podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Uszyckiej, przy współorganizacji Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim oraz Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim. Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. 57f24cc44d5d2.jpg

57f24bb81fb5c.jpg57f24bb7a8a59.jpg57f24bb64d3ff.jpg57f24efec0bb1.jpg57f24bb5bf038.jpg57f24bb2b8669.jpg57f24bb250004.jpg57f24bb0e216b.jpg57f24bac79584.jpg57f24babea7a8.jpg57f24baa06965.jpg57f24ba90629d.jpg57f24ba8b5d80.jpg57f24ba5b885e.jpg57f24ba430467.jpg57f24ba3f11da.jpg57f24ba2db0b5.jpg57f24ba21525b.jpg57f24ba0d6a4a.jpg57f24b9faa265.jpg