Lokalna Grupa Działania Górna Prosna

Serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin

GORZÓW ŚLĄSKI, PRASZKA, RADŁÓW, RUDNIKI

 

Do wzięcia udziału  spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych z zakresu:

Możliwości włączenia się do realizowanych projektów

Dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, zasad interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

Harmonogram spotkań:

 

 1. Muzeum w Praszce (Plac Grunwaldzki 15)

26.10.2016 r. (środa)

 

w godz. od 9.30 do 10.30 

Informacje nt. możliwości włączenia się do realizowanych projektów

 

w godz. 10.30 do 12.30

Omówienie dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków. 

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach (ul. Okólna 3)

26.10.2016 r. (środa)

 

w godz. od 16.00 do 17.00

Informacje nt. możliwości włączenia się do realizowanych projektów

 

w godz. od 17.00 do 19.00

Omówienie dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2  dla operacji w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

 1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim (ul. Rynek 4)

28.10.2016 r. (piątek)

 

w godz. od 8.30 do 9.15

Informacje nt. możliwości włączenia się do realizowanych projektów

 

w godz. od 9.15.00 do 13.15

Omówienie dokumentów aplikacyjnych w tym tworzenia biznesplanu w ramach poddziałania 19.2  dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

w godz. od 13.30 do 16.30  

Omówienie dokumentów aplikacyjnych w tym tworzenie biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie (ul. Dworcowa 4)

Klub Pracy, pokój nr 4

04.11.2016 r. (piątek)

 

w godz. od 9.30 do 12.00

Omówienie dokumentów aplikacyjnych w tym tworzenie biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 1. Biuro LGD (Sternalice 81)

04.11.2016 r. (piątek)

 

w godz. od 13.00 do 14.00

Informacje na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów.

 

w godz. od 14.00 do 16.00

Omówienie dokumentów aplikacyjnych w tym tworzenie biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

W załączeniu harmonogram spotkań do pobrania.