Nabór I
Rozwój drobnej przedsiębiorczości

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój drobnej przedsiębiorczości.

Forma wsparcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej – premia w wysokości 50 tys. zł (wypłacana w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy:  pierwsza transza w wysokości 80% ; druga transza w wysokości 20% ).

Rozwijanie działalności gospodarczej –  refundacja maksymalnie 60% wartości kosztów kwalifikowalnych lecz nie więcej niż 300 tys. zł.


Termin składania wniosków: 08.11.2016 r. – 21.11.2016 r. do godziny 15.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna", Sternalice 81, 46-333 STERNALICE.

 Wnioski należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną).
Wysokość limitu środków: 975 000,00 zł (w tym 300 tys. dla podejmujących działalność gospodarczą i 675 tys. dla rozwijających działalność gospodarczą).

 

Nabór II

Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Forma wsparcia:

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • 90% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.


Termin składania wniosków: 08.11.2016 r. – 21.11.2016 r. do godziny 15.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna", Sternalice 81, 46-333 STERNALICE.

 Wnioski należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną).
Wysokość limitu środków: 600 tys.zł

 

Nabór III

Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz akcje informacyjne, edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu

Forma wsparcia:

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • 90% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.


Termin składania wniosków: 08.11.2016 r. – 21.11.2016 r. do godziny 15.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna", Sternalice 81, 46-333 STERNALICE.

 Wnioski należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną).
Wysokość limitu środków: 250 tys.zł

 

Nabór IV

Wsparcie rozwoju kapitału społecznego

Forma wsparcia:

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • 90% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.


Termin składania wniosków: 08.11.2016 r. – 21.11.2016 r. do godziny 15.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna", Sternalice 81, 46-333 STERNALICE.

 Wnioski należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną).
Wysokość limitu środków: 200 tys.zł

 

Nabór V

Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego

Forma wsparcia:

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • 90% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.


Termin składania wniosków: 08.11.2016 r. – 21.11.2016 r. do godziny 15.00.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna", Sternalice 81, 46-333 STERNALICE.

 Wnioski należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną).
Wysokość limitu środków: 250 tys.zł