Informacja GDDKiA w sprawie znaków granicznych przy pasach drogowych