Projekt:

„Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim” zrealizowany w 2016 roku przez Gminę Gorzów Śląski finansowany ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Kwota uzyskanego dofinansowania : 593.615,40 zł