Wizualizacja obwodnicy Praszki (Gorzowa Śląskiego)

Planowana obwodnica, która będzie przechodzić m.in. przez Gorzów Śląski

Wizualizacja w poniższym linku:

http://dk45-obwodnica-praszki.pl/