Mobilny Punkt Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Opolski Oddział Wojewódzki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów organizuje w powiecie oleskim PUNKT MOBILNY w celu ułatwienia dostępu do wszystkich usług jakie oferuje.

MOBILNY PUNKT OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W POWIECIE OLESKIM
6 czerwca 2018 r. godz. 9.00 - 15.00
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
ul. Dworcowa 4
pok. 4 /parter/- Klub Pracy

Zainteresowani będą mieli możliwość wyrobienia karty Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego /EKUZ/, oraz będą mogli uzyskać informacje dot. zaopatrzenia w wyroby medyczne czy lecznictwa uzdrowiskowego.