Informacja do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski