ZAPROSZENIE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO艁ECZNEJ