NAB脫R W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK FIO"

Szanowni Pa艅stwo,

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz膮dowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia艂ania „Dolina Stobrawy”,  dzia艂aj膮c jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 448_II/2018 i 艣rodków Samorz膮du Województwa Opolskiego, og艂asza nabór wniosków o dofinansowanie na:

  1. Realizacj臋 projektu w dowolnej ze sfer po偶ytku publicznego.
    2. Rozwój m艂odej organizacji pozarz膮dowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów musz膮 by膰 osoby mieszkaj膮ce w województwie opolskim.

Celem g艂ównym jest zwi臋kszenie zaanga偶owania obywateli i organizacji pozarz膮dowych w 偶ycie publiczne.

Projekty mo偶na realizowa膰 w okresie od 10 wrze艣nia do 30 listopada 2018 r.

Kwota dotacji nie mo偶e przekracza膰 5 000,00 z艂. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 z艂.

Termin sk艂adania wniosków up艂ywa 22 sierpnia 2018 roku o godzinie 14:30.

Regulamin, wnioski i szczegó艂owe informacje na stronach: www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl