NABÓR W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK FIO"

Szanowni Państwo,

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 448_II/2018 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:

  1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
    2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Celem głównym jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Projekty można realizować w okresie od 10 września do 30 listopada 2018 r.

Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Termin składania wniosków upływa 22 sierpnia 2018 roku o godzinie 14:30.

Regulamin, wnioski i szczegółowe informacje na stronach: www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl