Informacja o składaniu wniosków o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i połodach rolnych przez zwierzęta leśne

Urząd Miejski w Gorzowie Śl. w związku z wejściem w życie z dniem 23.08.2018r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy –  Prawo łowieckie oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1507) informuje, iż  wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny należy składać u dzierżawcy (w Kole Łowieckim) albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Pliki do pobrania