Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w podanym niżej linku:

https://rudniki.pl/3544/otwarty-nabor-do-rudnickiego-inkubatora-przedsiebiorczosci.html