Na terenie obwodu łowickiego nr 153 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „BRZEZINA” w Opolu wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny należy zgłaszać na adres:

 

Henryk Kowalczyk

Brzezinka 1

46-233 Bąków

 

Wniosek należy wysłać w formie listu poleconego.