OBWIESZCZENIE o miesjcu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym KŁ

  Burmistrz Gorzowa Śląskiego na podstawie art.42b ust.1d i 1e ustawy z dnia 13 października 1995r - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r. poz. 1295 oraz z 2018r. poz. 50, 650, 651) podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla Kół Łowieckich działających na terenie gminy Gorzów Śląski oraz o sposobie i zakresie udostępniania informacji zawartych w tej książce.

Pliki do pobrania