Informacja o polowaniu zbiorowym na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie PONOWA w Gorzowie Śląskim