Informacja prawna dotycząca sankcji za zniszczenie i uszkodzenie znaków granicznych i geodezyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg krajowych