Harmonogram spotkań informacyjno - konsultacyjnych LGD Górna Prosna